google-site-verification=B35-aQvOlDN3SY8OfhvFmd8HprGIcwaPcUQrvWb4lo4

Deep System Executive Coach

Leiders worden dagelijks geconfronteerd met toenemende complexiteit en zoeken naar handvatten om hier mee om te gaan. Als Executive Coach ondersteun je deze leider op een dieper niveau van bewustzijn zodat hij deze handvatten tot zijn beschikking krijgt.

De Deep System Executive Coach opleiding kent een aantal focus gebieden:

 1. De grondhouding van de ervaren coach

 2. Het kunnen begeleiden van senior executives in hun persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling

 3. Toepassen van het 5EES en RMM structuur profiel in het coaching proces

 4. Het uitvoeren van triple loop interventies

Axioma's

De opleiding wordt gegeven vanuit vijf axioma’s:

 1. We zijn met elkaar een levend systeem waarin zelfsturing en blokkade van zelfsturing een belangrijke rol spelen

 2. De mens geeft vorm aan zijn/haar leven vanuit een relationele identiteit

 3. Deze relationele identiteit krijgt betekenis aan de hand van ontvouwende narratieven

 4. Blokkades in het systeem komen in adaptieve beweging wanneer ze ver voorbij evenwicht zijn

 5. De relatie tussen coach en coachee is de kern van het helend proces

Wij onderscheiden drie typen leerprocessen: 

 • Single loop leren: het ontwikkelen en aanleren van nieuwe vaardigheden en competenties

 • Double loop leren: het onderzoeken van overtuigingen, waarden en identiteit

 • Triple loop leren: het manifesteren vanuit een non-duaal paradigma

De opleiding richt zich vooral op double en triple loop leerprocessen.

Dit betekent dat we werken met:

 • Prime concern van de senior executive (wat is de existentiële basis angst die verdere ontwikkeling in de weg staat)

 • Vijf subliminale interventie domeinen;

  1. Taal

  2. Natuur

  3. Lichaam

  4. Kunst

  5. Symboliek  

De Deep System Executive Coach opleiding is bedoeld voor ervaren coaches die al enige ervaring met single en double loop leerprocessen hebben. In elke module komen verschillende elementen van de focusgebieden en leerprocessen aan bod.

 

Modules

Module 1:

Executive Coach
(3 dagen, locatie Le Moulin des Chauteix, Frankrijk) 

Op onze locatie in Frankrijk ervaren we de eigen leergroep vanuit de vijf subliminale interventiedomeinen. We onderzoeken de groepsdynamiek als narratief systeem, wat de rol van responsieve interactie daarin is en hoe jouw eigen interne werkmodel (prime concern) beïnvloed wordt in de dynamiek zoals die zich gedurende de drie dagen ontvouwt. Wie ben jij als Executive Coach?

Module 2: 

De Executive Coach en de Executive
(2 dagen, locatie Milsbeek)

Een belangrijke aanname in ons werk is dat narratieven (betekenisgeving via de verhalen die we vormen) ontstaan aan de hand van responsieve interactie. Jij reageert op de omgeving, de omgeving reageert op jou. Gedurende dit blok onderzoek je op welke wijze jouw historisch narratief het responsieve proces met de Executive (coachee) beïnvloedt. Daarin komen de volgende thema’s terug; overdracht, tegenoverdracht, afweermechanismen, projectie en projectieve identificatie.

In dit blok komt ook de Executive en zijn context aan bod. Hierbij staan werkmodel en dysfunctionele patronen centraal. We gebruiken daarin het 5EES en RMM model. Een model dat op holistische wijze vijf interne werkmodellen beschrijft. Leidend in het 5EES en RMM model is de beschrijving van de interne dynamiek en de daarbij behorende functionele en disfunctionele gedragspatronen.

Data en kosten

De eerstvolgende groep start in oktober 2023.

De kosten van deze intensieve opleiding zijn € 6.250,- excl.  21% BTW, inclusief overnachtingen. 

Module 3:

Subliminale interventies I
(2 dagen, locatie Milsbeek)

In deze module staat het triple loop leerproces centraal. Aan de hand van de vijf subliminale interventiedomeinen wordt het proces van Deep System Executive Coaching ingericht. Je bereidt tevens je eigen opdracht voor die je terugkoppelt tijdens het vierde en laatste blok.

Module 4:

Subliminale interventies II
(3 dagen, locatie Milsbeek)

Gedurende deze module worden we meegenomen in een interventie uit de vijf interventie domeinen. Iedere deelnemer bereidt een interventie voor, die hij de andere deelnemers laat ervaren. Tevens geeft hij toelichting op de theoretische kaders die achter de gekozen interventie liggen. Dit blok is tevens de afronding van de volledige opleiding.

 Wil je meer informatie of inschrijven voor de volgende opleiding? Wij staan je graag te woord.